Wednesday, April 27, 2005

لکه خورشیدی

این روزها یک لکه خورشیدی نسبتا قابل توجه رو ی خورشید پیدا شده که کم کم از لبه به سمت وسط می آید. برای دیدنش به هیچ وجه مستقیم به خورشید نگاه نکنید !!! وگرنه قسمتی از بینا ییتان را از دست می دهید!! و کلا فکر نمی کنم که اصلا با چشم قابل مشاهده باشه. باید از روش اتاق تاریک استفاده کنید ( که امیدوارم از دوران مدرسه یادتون مونده باشه) یا از فیلتر مخصوص استفاده کنید، یا با تلسکوپ و دوربین دو چشمی تصویر خورشید را روی یک صفحه سفید بندازید.اطلاعات کامل و به روز درباره وضعیت خورشید و لکه ها را می توانید در ستون سمت چپ این سایت هر روز دنبال کنید