Friday, April 29, 2005

چه می کنه این لکه خورشیدی

خوب لکه ای که از سه روز پیش سروکله اش پیدا شده بود حالا انقدر بزرگ شده که با چشم هم قابل مشاهده است. فقط فراموش نکنید که نگاه کردن مستقیم به خورشید قسمتی از بینایی شما را برای همیشه از بین می برد!! برای مشاهده مستقیم ، فقط هنگام غروب به خورشید نگاه کنید در مواقع دیگر یا از روش اتاق تاریک یا از فیلتر مخصوص استفاده کنید، یا با تلسکوپ و دوربین دو چشمی تصویر خورشید را روی یک صفحه سفید بندازید. ببینید این لکه در مدت همین چند روز چقدر جابجا شدهشما هم می توانید با دنبال کردن لکه ها سرعت گردش خورشید را به دست آورید.
این لکه جدید آنقدر بزرگ است که ۵ تا کره زمین لازم است تا قطرش را بپوشاند. لکه های خورشیدی به خاطر اختلال ودر هم پیچیدگی خطوط میدان مغناطیسی در خورشید ایجاد می شوند. شدت میدان مغناطیسی در لکه ها بیشتر است و همین مساله جریان گازهای داغ و یونیزه از داخل خورشید به سمت خارج را در لکه ها مختل می کند. ذرات باردار (عمدتا الکترونها و پروتونها) که در اثر جریانهای همرفت گرمای داخل را به سطح خورشید می رسانند در این میدانها منحرف شده و به سمت داخل بر می گردند. در نتیجه دما در لکه ها کمتر از دمای سطح خورشید است (حدود ۴۰۰۰ درجه در مقایسه با ۵۸۰۰ درجه در سطح خورشید) برای همین لکه ها تیره دیده می شوند.

با پیدا شدن لکه ها بر سطح خورشید که نشانه زیاد شدن فعالیتهای مغناطیسی در خورشید است ، جریانی از ذرات باردار ( عمدتا الکترونها و پروتونها ) در فضا پخش می شود که به آن باد خورشیدی می گویند. وقتی این ذرات به لایه های بالای جو زمین برخورد می کنندملکولهای هوا را برانگیخته می کنند و اتمهای بر انگیخته برای اینکه به حالت اول برگردند انرژی اضافی خود را به صورت نور تابش می کنند. این نورها به شکل زیبایی در آسمان نواحی نزدیک به قطبهای مغناطیسی زمین دیده می شوند. ( ذرات باردار به سمت قطبهای مغناطیسی منحرف می شوند) ما این نورهای زیبا را به اسم شفق قطبی می شناسیم. در چند روز آینده دوستانی که ساکن کانادا یا شمال اروپا هستند می توانند منتظر این پدیده زیبا باشند، البته برای دیدن چیزی مثل عکس پایین باید تا نزدیکیهای قطب برویددر نزدیکی شهر در بهترین شرایط چنین چیزی خواهیم دید
یکشنبه و دوشنبه شب اوج شفقهای قطبی در کانادا خواهد بود. برای همه دوستان آسمان بی ابر آرزو می کنم