Sunday, May 01, 2005

یادداشتهای من از جلسه گهربار حجت الاسلام پناهیان


دیروز در دانشگاه تورنتو جلسه ای با حضور حجت الاسلام پناهیان برگزار شد که من این چیزها ازش یادم مونده:

* تحمیل عقیده با استفاده از تبلیغات فریب محسوب می شود و حرام است اما با چوب و چماق نه تنها مجاز است ، ثواب هم داره

*در ایران همه جوانها شناخت غرب و همه چیز دیگر را ول کرده اند و کرور کرور دارند به دین و معنویت روی می آورند

*در جلسات معنوی با جوانان در شهرک غرب حتا با خانمهای بی حجاب بارها گفتگوی معنوی انجام شده و آنها دچار تحول شده اند

*نصب دوربین مخفی در این جلسات بدون اطلاع از حاضرین سلب آزادی فردی و معنوی و... محسوب می شه و کار بدیه ولی ما می کنیم

*در حکومت دینی به دین دارهای واقعی ظلم می شه ، برای اینکه دلتون نسوزه قبول، گاهی به دین ندارها و منتقدین هم ظلم شده اما آنها تصور می کنند که بهشون ظلم شده

*حتی حکومت امام زمان هم قابل انتقاد است و اگر مردم بعد از گفتمان با ایشان و کلی جلسه معنوی با جوانان راضی نشدند و به این نتیجه رسیدند که نه معنویت بشری می خواهند و نه ولایتی که ناظر بر رقابت باشد،چون ایشان همانند بقیه ائمه با دیکتاتوری یا استفاده از معجزه و امدادهای غیبی راضی به حکومت نیستند از حکومت چشم پوشی خواهند کرد، اما در حال حاضر کسانی که خود را نماینده امام زمان می دانند این کار را نمی کنند

* از این به بعد نمی گذاریم بقیه منتقدها از ایران فرار کنند تا یکی باشه که باهاش گفتمان کنیم

*من به هیچ حزب، دسته و گروهی وابسته نیستم و اون چیزایی که می گن داداشمه!

نتیجه گیری اخلاقی : دروغ که مالیات ندار
ه

نوشته نیک آهنگ و
سبیل طلا , بهمن را هم ببینید