Sunday, June 12, 2005

خدا خودش رحم کنه

خبر انفجار تو خیابان ۱۷ شهریور تهران و اهواز را الآن دیدم و شوکه شدم
این نامردها نمی گذارند یه آب خوش از گلوی کسی پایین بره و باید به همین زودی انتقام شادی مردم در صعود به جام جهانی را می گرفتند. وقتی به زبان خوش زورشان نرسید که انتخابات را نظامی کنند،‌به زبان ناخوش این کار را می کنند. حالا از فردا یادشان می افته که باید امنیت برقرار کرد و توی هر یک متر سه تا پلیس ترسناک به زبان خودشان تا دندان مسلح ، از همونهایی که من فقط توی ماجرای کوی دانشگاه دیدم , ‌می کارند
خدا خودش رحم کنه