Wednesday, June 15, 2005

بیایید به جای نفرین کردن تاریکی شمعی روشن کنیم

من رای می دهم چون هنوز زنده هستم.

من رای می دهم چون نمی خواهم کسانی که بودنم را تحمل نمی کنند رای بیاورند.

من رای می دهم چون انقدر سخیف نیستم که مسئولیت سرنوشتم را گردن اجنبی! و غیر اجنبی بیاندازم و در تن آسایی و رخوت جان بکنم.

من رای می دهم چون می خواهم اگر گامی به جلو بر نمی داریم لااقل به گذشته برنگردیم


این نوشته بسیار زیبا از سوشیانت است. مطلب کامل را از اینجا بخوانید