Sunday, June 19, 2005

گزارش تصویری از انتخابات در اتاوا

دیشب در راه که از اتاوا بر می گشتیم و یکی یکی اخبار حوزه های انتخابی مختلف را از دوستان دریافت می کردیم لب و لوچه ها هی آویزان تر می شد و نیمه شب هم که با اعلام نتایج نهایی حال گیری کامل شد. اما هیچ کدام اینها لذت یک مسافرت خوب با دوستان را از بین نمی برد. تجدید خاطرات گذشته و خواندن آوازهای دسته جمعی در سفرهای دانشگاه و ...و از همه جالب تر فحش خوردن از مخالفینی که روبروی سفارت تجمع کرده بودند. حوصله تحلیل و این حرفا اصلا ندارم،سوادش را هم همینطور. بقیه که سواد این کارها را دارند به اندازه کافی نوشته اند و خواهند نوشت. اما بعد از اینکه مطمئن شدم انقدر بدبخت هستیم که از ترس رأی آوردن احمدی نژاد باید برای هاشمی تبلیغ کنیم یاد این جماعت دیروز افتادم که می گفتند مزدورها عکستان را گرفتیم و وقتی دور، دور ما شد شماها باید بروید توی سوراخ موش. دیروز فکر می کردم طفلکیها !! چقدر از واقعیتها و جامعه و ...دور هستند و کلی توی دلم احساس روشنفکریم شده بود. حالا دارم فکر می کنم نسبت آنها به ما مثل نسبت ما به کل ملت ایران است!
راستی این مخالف ها غیر از فحش دادن کارهای دیگه ای هم کرده بودند که خودتان ببینید

این هم گزارش بی بی سی

bus3

اتاوا ، اتاوا ما داریم می آییم

Picture 039

جماعت معترضین که انقدر همت داشتد که تا ساعت ۴ بعد از ظهر زیر بارون ایستاده بودند
teasing
بچه ها هم به آنها خسته نباشید گفتند
embassy2
بعضیها به اسم رأی دادن وارد شده بودند و از داخل شیشه ها را شکسته بودند. رنگ قرمز هم از صبح زود دیوارها و در سفارت و پیاده رو را رنگین کرده بود، طوری که شهرداری مجبور شده بود روی آن خاک بریزد تا رهگذرها رنگی نشوند
Picture 033
نه، مثل اینکه واقعا صبرشون خیلی زیاده. همین جماعت صلح طلب و دموکراسی خواه کم مانده بود خبرنگار همراه ما را کتک بزنند
Picture 030
سبیل طلا به این فکر می کنه که نکنه حالا برای مرحله دوم ما هم مجبور بشیم برویم آن طرف خیابان