Friday, July 08, 2005

عکسهای زیبا و منحصر به فرد نجومی


دوست دارید وقتی کامپیوترتون را روشن می کنید سر از یک کهکشان دیگه در بیارید؟ دلتون می خواد دیوار اتاق را با عکسهای نجومی پر کنید؟ برای روزنامه دیواری عکس نجومی لازم دارید؟ پس حتما یک سر به مجموعه عکسهای تلسکوپ فضایی هابل بزنید، مطمئن هستم دست خالی بر نمی گردید