Sunday, July 10, 2005

نوشی جان اول از همه عذرخواهی می کنم از اینکه این پیشنهاد ممکن است خیلی خوشایند نباشه و یا آنرا تجاوز به حریم خصوص
زندگیت بدونی
می دونم که این پیشنهاد خیلی احمقانه به نظر می‌آید، مثل فیلمهای کودکان ، ولی برای پیدا کردن جوجه های نوشی باید یک بسیج همگانی راه بندازیم. نوشی جان اول از همه خودت عکس ناشا و آلوشا را بگذار توی وبلاگت و هر اطلاعاتی که می تونه به پیدا کردن آنها کمک کنه، عکس پدرشان، آدرسهایی که ممکنه کمک کنه مثل محل کارشون یا منزل بستگان و اقوام ، لباسهای بچه ها و مشخصات آنها...خیلیها آماده هستند که بهت کمک کنند
لطفا این را به گوش نوشی برسانید