Wednesday, July 13, 2005

چون اصلا وقت ندارم که چیزی بنویسم فعلا این پیوندها را می گذارم. گزارش تجمع دیروزهم در دفاع از گنجی را فکر نکنم که وقت داشته باشم بنویسم، اما به هر حال بدین وسیله از گزارشگر حاضر در صحنه کمال تشکر و قدردانی را اعلام می نمایم ،‌فقط همین چند نکته:
دیروز وقتی دو -سه تا از افراد نیروی انتظامی یک عکاس را دستگیر کرده بودند قبل از اینکه بتوانند بهش دستبند برنند یا نیروی کمکی بهشون برسه با دخالت مردم و عملا هجوم ۱۰-۱۲ تا دختر جوان که با مشت و لگد به جان برادران مخلص افتاده بودند نجاتش دادند، اما طفلک دوربینش را از دست داد!
در مورد عدم حضور لباس شخصیها: صدای بی سیم از زیر لباس یک عده که شباهتی هم به برادران عزیز نداشتند می آمد، اینها هم کم کم داره عقلشون می رسه، باید بیشتر مواظب بود
برخلاف شلوغیهای بعد از همایش طرفداران معین، هیچ خبری از نیروهای ضد شورش نبود

راوی حکایت باقی، به ویژه پست یکی مونده به آخر (فعلا البته)
راه دروغ
یک مصاحبه جالب
اعتصاب غذای بابی ساندز و مرگ او در زندان
اختیار خویشتن
لطفا بخوانید و شرم نکنید