Saturday, July 16, 2005

هر دم از این باغ بری می‌رسد!! من نمی‌فهمم این از خدا بی خبرها دیگه چی کار به کار سایتهای علمی دارند؟ الان دیدم که سایت مجله نجوم هک شده
خدا را شکر درست شد