Thursday, August 25, 2005

یک دروغ شاخ‌دار


این روزها از همه جا این خبر عجیب و غریب دریافت می‌شود: سیاره‌ی مریخ در هفته‌های آینده به نزدیک‌ترین فاصله از زمین می‌‌رسد و به بزرگی قرص ماه دیده خواهد شد
این خبر یک دروغ محض و شوخی بی‌مزه است. سیاره مریخ دو سال قبل به کمترین فاصله‌‌ی ممکن از زمین رسید که حتی در این حالت نیز فقط مثل یک ستاره پرنور دیده می‌شد
من نمی دانم چه کس یا کسانی این دروغ را ساخته و پرداخته‌اند و چه هدفی داشته‌اند، ‌اما شما هم لطفاً تا جایی که می‌توانید با آن مبارزه کنید و خبر صحیح را اعلام کنید

این هم اطلاعات بیشتر درباره این داستان ساختگی و سوء استفاده‌هایی که پیشگوها از چنین شایعاتی می‌کنند