Friday, September 02, 2005

عیدی روز مبعث


از این عکس ایلنا از نماز جمعه امروز تهران خیلی خوشم آمد. یاد آن وقتهایی که ما هم مثل این پسربچه از این نمازهای بااخلاص می‌خواندیم به خیر .این هم یک عیدی برای روز مبعث