Monday, September 05, 2005

عملیات استشهادی با فشفشه و ترقه؟

در اخبار آمده است که آنها که به گفته رهبر اوج عظمت حماسه را درک کرده‌اند و به ندای شهادت طلب جمع‌کنندگان لبیک گفته‌اند، حالا آموخته‌های خود را به نمایش نیز می‌گذارندو کسی هم جلودارشان نیست چرا که گروه‌های مستقل محسوب می‌شوند! تا آنجا که من به یاد دارم زمانی کلاسهای کاراته خانومها زیرزمینی برگزار می‌شد و آموزش کنگ فو هم جرم محسوب می‌شد. البته شما می‌توانستید وارد بسیج شوید و باز و بسته کردن کلاشینکف با چشم بسته در ۳۰ ثانیه را فرا بگیرید.
حالا سؤال من اینجاست: این شهادت طلبان جان برکف مستقل با چی قرار است جان دیگران را بگیرند و به فیض شهادت نائل شوند؟ با فشفشه و ترقه؟ طبق قانون که ساختن نارنجکهای چهارشنبه سوری هم جرم محسوب مي‌شود، پس این کامی‌کازه‌های عزیز مستقل از کجا به صورت قانونی اسباب بازیهای لازم را برای آموزش و نمایش به دست می‌آورند؟ و یک سؤال مهم‌تر این حشاشین که برای مردن تربیت شده‌اند کجا قرار است مصرف شوند؟
خدا به همه ما رحم کند

توضیح: می‌گویند طرفداران حسن صباح برای اینکه بتوانندبه دستورات لازم عمل کنند و حتی در صورت نیاز عملیات شهادت‌طلبانه انجام دهند ، حشیش مصرف می‌کرده‌اند (مشابه امروزیش می‌شود مواد توهم‌زا) و برای همین به حشاشین معروف بوده‌اند . و باز هم می‌گویند که واژه تروریست () از همین حشاشین گرفته شده است