Thursday, September 01, 2005

این هم عکس‌های خودم از مقارنه


این هم عکس‌های خودم از مقارنه زهره و مشتری. این منظره زیبا در شبهای بعد هم ادامه دارد
با یک دوربین معمولی هم می‌شه عکاسی نجومی کرد، حتی بدون داشتن سه‌پایه عکاسی
دوربین Canon PowerShot A510 , 3.2 Mpix
اگر گفتید دو تا نقطه نورانی اضافی در تصویر پایین از کجا آمده؟ نه، آدم فضایی نیستند، ابرنواختر هم نیستند، یک هواپیمای ناخوانده است