Friday, September 02, 2005

سالروز درگذشت دکتر حسابی

ما چرا همیشه سعی می‌کنیم اسطوره‌های خیالی از انسانهای واقعی بسازیم؟ دکتر حسابی انسان بزرگی بود که بزرگترین خدمتش به ایران تأسیس دانشگاه تهران و رشد فیزیک در ایران بود. اما کجا از آن یاد می‌شود؟ به گفته این خبر ایلنا که حتماً از پسر بزرگوار استاد نقل شده است انیشتین جایی نوشته است که حسابی می‌تواند در دانشگاه پرینستون در کرسی فیزیک به جای من تدریس کند! سند این نوشته کجاست؟ اصلا انیشتین اسم محمود حسابی را می‌دانسته است؟ بر اساس کدام مدرک معتبر انیشتین استاد راهنمای پایان نامه دکتری محمود حسابی بوده است؟ تا حالا که ادعا می‌شد نظریه بی‌معنی بی‌نهایت بودن ذرات شاهکار استاد بوده است ؟پس بالاخره آقای مهندس حسابی متوجه شدند که بهتر است عنوان پایان‌نامه پدرشان را به موضوعی که انیشتین در آن جایزه نوبل گرفت تغییر دهند و کمتر رسوایی به بار آورند!

آقای مهندس حسابی عزیز! پدر بزرگوار شما بسیار بزرگتر از درک شماست، برای همین سعی می‌کنید ایشان را در حد کلیشه‌هایی که برای شما و بسیاری دیگر قابل فهم باشند تنزل دهید. ای کاش از فضل پدر حاصلی برده بودید و به جای تحریف تاریخ یاد ایشان را چنان که شایسته ایشان است پاس می‌داشتید