Thursday, October 06, 2005

شوخی شوخی با ما هم شوخی داش نیکان؟


شوخی شوخی با ما هم شوخی داش نیکان؟ از حدود پانزده سال پیش که این بازی موش و گربه آغاز شد منجم‌های بیچاره هرچی گلوشان را پاره کردند که بابا هلالی را که وجود نداره نمی‌شه دید مگر به چشم دل، به گوش کسی نرفت تا این‌که ده سال پیش ندا آمد که مسأله رؤیت هلال فقهی است، نه علمی! منجمان عزیز هم خفه شدند و لنگه کفش فقها را از پا بدر آوردند و سرکارخویش گرفتند تا جنتیان ملت را به سعادت برسانند و چون روزهایی که عید فطراعلام می‌شد را به یقیین شخصی روزه گرفتند جهنمی شدند. در عوض در سراسر ایران گروه‌های علمی تخصصی رؤیت هلال راه انداختند و رکورد آن را که مثل بقیه چیزها در اختیار شیطان بزرگ بود از چنگ منجم‌های امریکایی درآوردند
جالب است که پس و پیش شدن مناسبت‌های دیگر مانند حج و عاشورا هیچ اهمیتی ندارد و جنت‌بران فقط ماه رمضان یادشان می‌افتد که آفتابه دست بگیرند و روان پاک منجمان را طهارت نمایند
در ضمن برای خلق این تصویر علم فدای هنر شده است، اگه گفتید کجاش؟