Tuesday, October 25, 2005

تست چند گزینه‌ای

وقتی کلی کار برای انجام دادن دارید، کلی درس برای خواندن ،کلی مشق برای نوشتن، کلی ظرف برای شستن و از بس خانه تمیز نکرده‌اید تعداد ساکنین شش پای خانه چندین برابر ساکنین دو پا شده است چه می‌کنید؟

۱- اول کارهای خانه را می‌کنیم، بعد درس می‌خوانیم، بعد مشق می‌نویسیم
۲- وبگردی می‌کنیم، وبلاگ می نویسیم، چت می کنیم
۳- تا صبح با دوستان شب زنده‌داری می‌کنیم و بعدصبح تا شب می‌خوابیم
۴- می‌رویم سینما و چون از فیلم سر در نیاورده‌ایم کتابش را می خریم و می‌خوانیم
۵- یک عدد کاموای آبی خوش‌رنگ و یک جفت میل بافتنی می‌خریم و شروع می‌کنیم به بافتن پلور

تذکر: تنها گزینه نادرست را انتخاب کنید