Thursday, November 03, 2005

خوردن یا نخوردن، مسأله این است

مقارنه روز چهارشنبه انجام شده و ماه شوال روز پنج‌شنبه نو شده است و آیت الله صانعی حلول ماه را کافی می‌داند و از نظر ایشان نیازی به رؤیت نیست
هلال ماه روز چهارشنبه دیده نمی‌شود و روز پنج‌شنبه دیده می‌شود و آیت‌الله فاضل لنکرانی حلول را کافی نمی‌دانند و رؤیت را شرط می‌دانند

علما که ده سال پیش رسماً اعلام کردند رؤیت هلال مسأله علمی نیست و فقهی است، باور نکردید؟


حالا نظر شما چیست؟

پی‌نوشت: مسجد واترلو امروز نماز عید را خواند، ما فردا می‌خوانیم. به این می‌گویند دموکراسی یا هرج و مرج؟

ظاهراً آقای لنکرانی هم پنج‌شنبه را عید اعلام کرده‌اند اما زمانی که من لینک را گذاشتم در سایت ایشان جمعه عید اعلام شده بود. بدین وسیله تصحیح می‌گردد