Monday, November 07, 2005

دوستی سؤال کردند که چرا می‌گویند آدم تنبل ستاره‌شناس می‌شود؟ برای این‌که این راز مهم بر شما هم پوشیده نباشد اعلام می‌کنم که جناب مستطاب استاد نجف دریابندری این راز را سالها پیش در کتاب چنین کنند بزرگان بر همگان گشوده‌اند. در زمانهای خیلی خیلی قدیم در کشور مصر در جوار رود نیل پشه فراوان بوده است و مصریان هم در عذاب. مصریان باهوش بالاخره پشه‌بند را اختراع کردند و تا صبح با خیال راحت خوابیدند. مصریهای کم هوش که ناچار بودند تا صبح بیدار بمانند علم نجوم را پایه‌گذاری کردند. ما هم وارثان همین سنت هستیم