Sunday, November 13, 2005

تا حالا پیش آمده که تمام تلاشتان را بکنید تا موضوعی را به فراموشی بسپارید و هربار که موفق می‌شوید باز سرو کله‌اش از یک جا دیگر پیدا می‌شود؟