Saturday, January 28, 2006

جایی که سنگ روی هم چیدن در آن جرم است


اگر یک دونه از این ها را الکی درست کنید یا خراب کنید ۵۰۰۰ دلار جریمه می‌شوید و ۶ ماه هم می‌روید زندان. این سنگ چینها را مردمان قدیم هاوایی برای پله که خدای آتش و آتشفشانهای هاوایی بود می‌ساختند. حالا توریستها به تقلید از این آثار باستانی هر جا سنگ دم دستشان می‌آید یکی از این سنگ‌چینها بنا می‌کنند. ساکنین منطقه معتقدند این کار بی‌احترامی به بناهای تاریخی واقعی است و اصالت آنها را لکه‌دار می‌کند. اگر گذارتان به هاوایی افتاد یادتان باشد، سنگ روی هم چیدن در اینجا جرم است