Wednesday, January 25, 2006

بالاخره گوش شیطان کر و چشمش کور الان در اتاق کنترل تلسکوپ هستیم و رصد می نماییم! البته شرایط هنوز هم چندان خوب نیست و داده‌هایی هم که تا حالا گرفته‌ایم هیچ اثری از ان چه ما به دنبالش هستیم نشان نمی دهند، خوب این هم خودش یک نتیجه است، یعنی چگالی ابرهای هیدروژنی در نقطه‌ای که رصد می کنیم انقدرزیاد نیست که تابشهایش را در این طول موج خاص دریافت کنیم. این کار مه تمام شود یک گروه دیگر در نوبت نشسته‌اند که بعد از من رصدشان را شروع کنند.همه چیز همه جا صفی است حتی کسب علم