Thursday, March 09, 2006

به مناسبت روز زن


به مناسبت درج شده در تصویر توجه فرمایید! واقعاً که بعضی‌ها مصداق فی قلوبهم مرضا هستند، حتی به ائمه هم رحم نمی‌کنند

توضیح: عکس از طریق ای‌-میلهای فورواردی رسیده، بنابراین نمی‌دانستم چه‌طور باید حقوق عکاس را در نظر گرفت