Tuesday, March 07, 2006

هاوایی نامه: پارک آتشفشان


اولین سری عکسها را می‌توانید اینجا ببینید

هاوایی مجموعه جزیره‌هایی است در وسط اقیانوس آرام که توسط آتشفشانهایی که از وسط اقیانوس فوران کرده‌اند پدید آمده است. این منطقه عمر زیادی ندارد. جزیره بزرگ منطقه که به نام هاوایی هم شناخته می‌شود هنوز در حال شکل‌گیری است عمرش کمتر از پانصد هزار سال است. گدازه‌هایی که به آرامی هنوز جریان دارند به اقیانوس می‌ریزند و به این ترتیب جزیره هنوز در حال رشد است. این منطقه یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه است و اگر خیلی پولدار باشید می‌توانید با هواپیما یا هلی‌کوپتر هم بر فراز آتشفشانهای فعال پرواز کنید و این پدیده زیبا را از نزدیک ببینید