Thursday, March 09, 2006

باز هم به مناسبت روز زنبر خلاف شما که به این عکس خواهید خندید، من خیلی هم دوستش دارم. مگه همه چیز باید شکلش غربی و اتو کشیده باشه تا خوشایند باشه؟ خوب توی مملکت ما تصاویر عاشقانه این شکلی هستند

توضیح: عکس از طریق ای‌-میلهای فورواردی رسیده، بنابراین نمی‌دانستم چه‌طور باید حقوق عکاس را در نظر گرفت