Sunday, March 12, 2006

دانشگاه ما قبرستان ما

هی می‌خواهی هیچی نگویی و بچسبی به کارت اما مگر می‌گذارند! چند سال پیش که در دانشگاه شهید رجایی درس می‌دادم و دکتر رفان رییس دانشگاه بود همین ماجرای دفن کردن چند شهید در دانشگاه مطرح شد و ایشان هم خیلی جدی گفتند که دانشگاه اسمش رویش است و «دانشگاه» است و مقبره نیست و به شدت با این کار مخالفت کرد. اما در مملکت ما یک قاعده ساده وجود دارد: اگر کسی با خواسته «آقایان» مخالفت کند به راحتی عوضش می کنند و عناصر «متعهد» را جایگزین می‌کنند! محض یادآوری این جناب صدر نژاد که حالا افتخار می‌کند که دانشگاه را تبدیل به قبرستان کرده است برادر همان صدرنژاد عزیزی است که مدتی رییس دانشگاه شریف شد و با شدت تمام و همتی ستودنی یک مرتبه همه دانشگاه را «اسلامی‌ترتر» کردند و همه برنامه‌های گروه نجوم را هم به شرطی مجاز دانستند که فقط مختص برادران باشد و مابه ناچار جلساتمان را در اتاق استادها به دور از چشم نا‌اهلان و نامحرمان برگزار می‌کردیم ، همان زمانی که در دانشگاه علم و صنعت وسط کلاسها بین دخترها و پسرها پرده کشیدند ... حالا اوضاع دانشگاهها چه شکلی است؟