Wednesday, May 03, 2006

عکسهایی از ایران در زمان جنگ جهانی دوم


این آخر هفته درگیر اسباب کشی و جابجایی بودیم، اما بالاخره بعد از سه روز دیشب ساعت چهار صبح خانه شبیه به خانه شد. هنوز خرده کاریها باقی مانده البته. این آدرس را یک دوست خوب فرستاده است. فرانک هرلی یک عکاس استرالیایی است که در زمان جنگ جهانی دوم مدتی در ایران بوده است. برای دیدن عکسهای او از ایران در شصت و پنج سال پیش بروید اینجا و در جعبه جستجو نام ایران را وارد کنید