Friday, May 05, 2006

روز نجوم مبارک


امروز در ایران و فردا در کشورهای دیگر روز نجوم است. این روز از طرف اتحادیه جهانی نجوم انتخاب می‌شود و معمولاً اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت است، بسته به اینکه وضعیت ماه برای رصد در چه تاریخی مناسب‌تر است، یک آخر هفته به عنوان روز جهانی نجوم انتخاب می‌شود. فعلاً این گزارشها را ببینید تا بعداً از خاطرات روز نجوم در سالهای گذشته بنویسم


شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران
مجله نجوم
آبجی ‌خانوم در بازتاب


راستی ما هم یک برنامه دیشب همین جا در دانشگاه واترلو داشتیم! آنهایی که نیامدند جایشان خیلی خالی بود