Tuesday, May 23, 2006

تولدم مبارک


به توصیه دوستان یک فقره کرم ضد چین و چروک صورت برای خودم کادو خریدم! قرار هم شد از این به بعد روز تولدم به جای اضافه کردن به تعداد شمعها هر سال یکی از آنها کم کنم. هروقت هم که شمعها تمام شد دیگه الفاتحه.

امضا: یک دو خردادی اصیل