Monday, July 31, 2006

این ريیس جمهور محبوب ما که زمانی قرار بود اسراییل را از نقشه جهان پاک کنه ظاهراً این روزها کاری مهمتر از جشن تولد هوگو چاوز نداره! خدایا همچنان سرش را گرم بدار تا دست گل دیگری آب ندهاد

اما برنامه دیروز: به ابتکار علی یک سری آدم که از دیدن صحنه‌های فجیع جنایتهای اسراییلیها دردشان آمده بود یک قطار ماشین با نوشته‌هایی علیه جنگ و کشتار مردم بی گناه در لبنان در شهر راه انداختند. جمعیت زیادی در خیابانها نبود، اما چندبار دور یکی از مرکز خریدهای اصلی شهر دور زدیم که بد نبود. چند دقیقه ای هم جلوی ساختمان سی‌تی‌وی توقف کردیم. در مجموع فکر کنم ۱۴- ۱۵ تا ماشین بودیم. بچه‌های لبنانی یک نمایشگاه عکس و نوانما در دانشگاه برگزار کردند. دکتر المصری (که نمی‌دانم خودش کجایی است!) که از استادهای دانشگاه است و چند وقت پیش به خاطر اینکه در تلویزیون گفته بود هر اسراییلی یک دشمن بالقوه است ( یک چیزی تو همین مایه‌ها) نزدیک بود از دانشگاه اخراجش کنندهم در حال جمع کردن کمکهای مالی برای درست کردن یک لابی و دعوت از سیاستمدارها و پولدارهای کانادایی برای حمایت از مردم لبنان است.

راستی این برنامه قطار ماشین این هفته چهارشنبه هم برگزار می‌شود. زمان حرکت ساعت ۶.۵ بعد از ظهر از پلازای دانشگاه است و خیابان کینگ را بین کانستوگا و فیرویو مال حرکت خواهیم کرد. اگر در اطراف واترلو هستید به این جمع بپیوندید.