Friday, October 27, 2006

هیچ وقت از غذای دوست چینی‌تان زیادی تعریف نکنید، وگرنه روز بعدش با شش عدد نان چینی نپخته خمیر روی میزتان روبرو می‌شوید که به خاطرش باید کلی از دوست چینی تشکر کنید و بعدش هم دلتان نمی‌اید که نانها را بندازید توی سطل آشغال!

چند ماه پیش هم خانم رومانیایی که ساختمان را تمیز می‌کند برای نشان دادن مراتب تشکر از اینکه همسر و بچه‌هایش را خصوصی بردم رصدخانه یک جعبه شیرینی اوکراینی خشک شده (شاید هم باید همین طوری خشک و سفت باشد،راستش رویم نشد سؤال کنم ) برایم آورد که هر کار کردم نتوانستم به بچه‌های دیگر قالبش کنم و از طرفی هم حیفم می‌آید که بندازمش دور