Saturday, November 11, 2006

گوگل اعدام باید گردد

امیدوارم این خبر ایسنا و این برخورد آقایان منجر به فیلتر شدن گوگل در ایران نشود. بابا جان این چند خط را که تبریز در آذربایجان جنوبی قرار دارد و فعلاً در خاک ایران است را که آقای گوگل ننوشته است، این حرفها را یک بابایی نوشته است که از طرفداران تشکیل حکومت مستقل آذربایجان است. تازه اگر به تاریخ پست این ویديو دقت کنید می‌بینید که مال شش سال پیش است! و آقایان تازه کشفش کرده‌اند. اتفاقاً فیلم در ایران و در سازمان جهانگردی تهیه شده و کلی از تبریز و تاریخ و فرهنگ و معماری آن تعریف می‌کند و در آخر هم با یک رقص لزگی که بعید می‌دانم مربوط به یک گروه ایرانی باشد دل از بینندگانش می‌رباید. هیچ کجا هم در فیلم اشار‌ه‌ای به این که این شهر فعلاً در خاک ایران است نمی‌شود. این بابا قبل از اینکه من به واترلو بیایم اینجا دانشجوی فوق لیسانس برق بوده است و در همان دوره هم از این گونه افاضات زیاد می‌فرموده‌اند. گویا ایشان حتی در اتاق کارش هم پرچم جمهوری آذربایجان را روی میز می‌گذاشته است و یک بار هم در یک سخنرانی به زبان انگلیسی نقشه کشور آذربایجان را نشان داده است و اینکه بله این هم تبریز است و فعلاً در خاک ایران است. بعد هم هر کس رفته خانه خودش و کسی هم ماجرا را جدی نگرفته است

اینکه در این دنیای جدید که همه به دنبال متحد شدن هستند چرا یک عده می‌خواهند تافته جدا بافته باشند بماند، اما مسؤوولین مملکت کاری مهمتر از این ندارند که فریاد « وا ایرانا» سر بدهند و دوباره جنجال به پا کنند؟ آن هم سر نوشته‌های مربوط به شش سال پیش؟ این آقای محترم اگر کمی هوشمندی به خرج می‌داد حداقل باید گفتار فیلم را طوری تغییر می‌داد که به نفع اعتقاداتش باشد، نه تبلیغ یک شهر زیبا و با فرهنگ در ایران! سینه چاکان امنیت ملی و تمامیت ارضی، بابا بی خیال

به قول یاسر بی‌سوادی که شاخ و دم نمی‌خواهد


پی نوشت: خوب بود بازتاب
و انتخاب حداقل به حقوق ایسنا احترام می‌گذاشتند و عین کلمات نادرست آنها را تکرار نمی کردند

تکذیب شد

این هم برخورد حرفه‌ای خبرگزاری میراث فرهنگی