Saturday, November 25, 2006

گزارشهای سال قبل را اینجا ببینید. من ممکن است از عکسهای سال قبل استفاده کنم، چون این بار خیلی فرصت عکاسی ندارم. امشب اولین شب رصد من خواهد بود. اگر سؤالی درباره اینجا دارید، می خواهید بدانید که اخترشناسان چه‌طور اینجا زندگی و کار می کنند،‌ دوست دارید که عکس خاصی از جای به خصوصی ببینید برایم بنویسید. سعی می‌کنم تهیه کنم. دوست دارم در این سفر با من همراه باشید