Saturday, November 25, 2006

سفرنامه هاوایی۳

اینجا هیل پوهاکو است. محل اقامت رصدگرها، کادر فنی رصدخانه‌ها، آشپزها و کادر خدماتی و نگهبانان منطقه. حدود پنجاه تا شصت نفر در هر شب اینجا هستند که البته هر شب تغییر می‌کنند. هر تلسکوپ برای خود یک اتاق کامپیوتر برای رصدگران و یک اتاق برای کادر فنی دارد. بقیه توضیحات را هم روی عکسها می‌نویسم

نمای کلی اقامت‌گاه. یک ساختمان اصلی که کتابخانه، دفتر تلسکوپها، غذاخوری و ... در آن قرار دارد و چهار ساختمان دیگر که خوابگاه هستند. ساختمانی که کمی پایین‌تر قرار دارد مرکزی برای آماتورها و بازدید عموم است.
هر روز در این مرکز برنامه رصد لکه‌های خورشیدی برقرار است و یک فروشگاه محصولات نجومی هم وجود داردنمای ورودی ساختمان اصلی. پرچم کشورهایی که در موناکی تلسکوپ دارند،‌یا در نگهداری آنها مشارکت می کنند در اینجا نصب شده است

سالن غذاخوری که در طول شبانه‌روز باز است و انواع خوراکیها و نوشیدنیها هم مهیاست. به خاطر خشکی بیش از اندازه هوا لازم است مقدار زیادی مایعات مصرف کنید، طوری که هر دو ساعت یک بار مجبور باشید به دستشویی سر بزنید


اینها برای وقتی که هوا ابری است و رصدگران کار بهتری برای انجام دادن ندارند


کمکهای اولیه و کپسول اکسیژن همه جا در دسترس استچند نما از منطقه اطراف هیل پوهاکو