Sunday, November 26, 2006

خبرهای خوب

توجه توجه!‌ صدای من را از داخل اتاق کنترل تلسکوپ جیمز کلرک ماکسول می‌شنوید. همه چیز رو به راه است و بهتر از حد معمول. در حاضر در حال رصد توده‌ها چگال در یک ابر هیدروژنی هستیم. قبلاً برای شرایط رصدی بد زمانی که برای هر نقطه لازم داشتیم بیست و پنج دقیقه بود. حالا فقط با ده دقیقه نوردهی داده‌های بسیار خوبی می‌گیریم. متأسفانه اگر فردا شب هم هوا همین قدر خوب باشد من ناچار هستم که داده‌های گروههای دیگر را ثبت کنم، چون پروژه من برای شرایط بد وقت رصد دارد، نه شرایط خوب! به طور کلی شرایط رصد را از نظر رطوبت هوا به پنج درجه تقسیم می کنند. ما الان در شرایط درجه چهار هستیم که قانوناً من اجازه رصد ندارم، اما چون شخصاً اینجا حضور دارم کار من در اولویت قرار می‌گیرد. این هم از مزایای آمدن تا سر کوه
الان نمی‌توانم از اینجا عکس ارسال کنم، ان شاالله فردا صبح که برگشتم پایین