Monday, November 27, 2006

فعلاً همه چیز قاطی شده. داده‌ها ذخیره نمی‌شود و همش پرید! دیگه هم وقت نداریم که برگردیم سر همین منطقه چون خیلی به افق نزدیک شده است. حالا باید برویم سراغ پروژه دیگران . البته هنوز جف نفهمیده مشکل کجاست و داره سعی می‌کنه پیدایش کنه

دوازده و نیم : مشکل حل شد. مسأله هم اینجاست که با امدن ابزارهای جدید، نرم‌افزارهای کنترل تلسکوپ و ثبت داده‌‌ها و فرمت داده‌‌ها پیچیده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و در حال حاضر هر کس فقط در قسمتی از آن تخصص دارد. برای همین وقتی این قسمتهای مختلف با هم سر ناسازگاری می‌گذارند کلی طول می کشد تا بتوان مشکل را پیدا کرد. همین امشب یک ساعت و نیم وقت گرانبها سر همین از دست رفت

یک و بیست دقیقه: برق چندین بار قطع و وصل شد. سیستم خنک کننده فعلاً از کار افتاده است. و این نوسانها همچنان ادامه دارد. همه چیز فعلاً خاموش است. جف با تلسکوپهای دیگر تماس می‌گیرد. در یوکیرت خبری نیست اما تلسکوپ جمینی مشکلات جدی پیدا کرده است. باید تا برق ذخیره تمام نشده است تلسکوپ و سیستمهای دیگر را خاموش کنند. گرم کردن آشکارسازها و خاموش کردن سیستم کلی طول می‌کشد

پنج و پنجاه : نوسانات برق متوقف شد ولی همه چیز بدجوری قاطی کرده. کامپیوتری که من پشتش بودم کامل مرخص شد. حدود پنج ساعت از وقت امشب به کل هدر شد. الان هم که دیگه آخرین بسته را داریم رصد می‌کنیم حافظه موقت که داده‌ها ابتدا روی آن ثبت می‌شود و بعد ذخیره می‌شود اخطار می‌دهد که جا ندارم،‌در حالی که «جف» همین سر شب خالیش کرد. این یک ساعت که تمام بشود می‌رویم پایین، وای که چقدر خوابم می‌آید