Monday, November 27, 2006اسم این گیاه « شمشیرنقره ای » است و فقط در همین منطقه یافت می‌شود و در هیج جای دیگر دنیا وجود ندارد. برای همین هم هست که دورش را سیم کشیده‌اند و به شدت از آن مراقبت می کنند. اجداد این گیاه مثل گیاهان دیگری که توسط جانوران یا آدمها به اینجا آورده شده‌اند از جای دیگری آمده است و رنگ برگهایش سبز است. اما به مرور زمان در اینجا تحول پیدا کرده و برگهایش به رنگ نقره‌ای درآمده‌اند. حالا آب و خاک اینجا چی داره که این تغییر و تحول را پدید آورده خدا عالمه