Monday, November 27, 2006

سفرنامه هاوایی۵


اینجا کتابخانه مرکز است. البته الان دیگر استفاده چندانی از آن به عنوان کتابخانه نمی شود. کاتالوگهای قدیمی، نگاتیوهای اصل ، صفحات عکاسی شیشه‌ای که تا پیش از انقلاب دیجیتالی دقیق ترین ابزارهای ثبت داده بودند همین طور در طبقه‌ها و قفسه‌ها بایگانی شده‌اند. ابزارهایی که برای مشاهده و مطالعه این ابزارها به کار می‌روند نیز به هم چنین،‌بیشتر به درد موزه می‌خورند،‌اما فعلاً همین جا هستند و کسی هم کاری به کارشان ندارد.میکروسکوپهای مجهز به ریزسنج برای مطالعه دقیق تک تک ستاره‌ها در یک تصویر و اندازه‌گیری فاصله‌ها


آگراندیسور برای بزرگ کردن نگاتیوها و مشاهده آنها با دقت بیشتر


عکسها و نگاتیوهای بایگانی شده. زمانی اکتشافات زیادی از این صفحات به در آمده است