Sunday, November 26, 2006

خبرهای بد


امروز صبح یک زلزله دیگر آمد. خیلی خفیف بود، حدود سه ریشتر، اما یک کمی کار تلسکوپها را به هم ریخت. الان همه چیز روبه راه است. یک خبر بد دیگه: از دیشب یک آتش‌سوزی گسترده پای کوه شروع شده است. دود تا بالای اقامت گاه هم آمده است. خاک منطقه بسیار تازه است و درخت های بزرگ ندارد،‌فقط علف خشک و درخت‌چه‌های کوتاه که خیلی سریع آتش می‌گیرند و خیلی سریع هم آتش در میانشان گسترش پیدا می‌کند. این آتش باید کار توریست هایی باشد که برای دیدن تلسکوپها و دیدن غروب آفتاب از بالای موناکی می‌آیند. امروز عصر اتش کنترل شده بود، اما هنوز کامل مهار نشده بود و هلیکوپترها هنوز در حال پاشیدن آب و مواد دیگر روی منطقه وسیعی بودند تا از گسترش آتش جلوگیری کنند. امیدوارم هرچه سریعتر آتش خاموش شود