Tuesday, January 02, 2007

از قدیم گفته‌اند حق گرفتنی است، اما به این آسانی‌ها هم نیست. از این بلاها هم ممکن است سرتان بیاید

تجربه های کابوس‌وار / وبلاگ تجربه های زنانه