Wednesday, January 10, 2007

عکسهای داغ تنوری از دنباله‌دار مک‌نات که همین امشب در دانشگاه گرفته شده است. عکسهای بیشتر و بهتر از این دنباله دار را در اینجا ببینید