Thursday, March 08, 2007


واقعاً که! نام بنی‌صدر را از این جملات بردارید و به جایش بگذارید احمدی‌نژاد. چه فرقی می‌کند؟ همه جای دنیا رییس جمهورها با محافظ می‌روند برای سخنرانی و اگر جمع دانشجویی باشد زد و خورد و درگیری هم دارد. آن هم آن زمان بعد از انقلاب که هنوز همه داغ بودند و سرشان درد می‌کرد. این پلیسهای بیچاره‌ای که شما اسمشان را گذاشته‌اید گارد خصوصی ريیس جمهور نیروی انتظامی رسمی جمهوری اسلامی هستند و حداقل سربازان گمنام امام زمان نیستند.
بنی‌صدر خوب یا بد رییس جمهور رسمی ایران بوده است، و با رأی مردم انتخاب شده است، همان قدر که خاتمی یا احمدی‌نژاد بوده‌اند