Sunday, April 01, 2007

گزارش تصویری جشنواره می‌پل در المیرا

از آنجا که ما همچنان باید برای این‌ور و آن ور مقاله و چکیده و طرح رصد بفرستیم و امتحان جامع هم به شدت تمام همچنان در جریان است و تا یک ماه دیگر ما را ول نمی‌کند بنابراین هنوز نوروز باستانی به سراغ ما نیامده است. البته ما سر سال تحویل یک چند ساعتی رفتیم سراغش. دیروز هم به جای سیزده رفتیم یازده به در کردیم آن هم در جشنواره سالانه شربت می‌پل که هر سال در شهر کوچک المیرا برگزار می‌شود و یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه است. می‌گویند می‌پل نوعی از درخت افراست اما مطمئن نیستم همان افرایی باشد که ما می‌شناسیم. برگ درخت می‌پل همانی است که نماد پرچم کاناداست. شیره درخت می‌پل را جمع می‌کنند و و می‌جوشانند و فرآورده‌های مختلفی دارد. اینجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را با شربت می‌پل قاطی می‌کنند و می‌فروشند. خلاصه به بهانه این جشنواره یک بازارچه محلی برگزار می‌شود که در آن کلی چیزهای دیگر هم پیدا می‌شود. البته ما کمی دیر رفتیم و به بادکنکهای آخر راهپیمایی رسیدیم اما عوضش از ترافیک در امان ماندیم. این شما و این هم گزارش تصویری جشنواره می‌پل در المیرابرای رسیدن به محل جشنواره باید ماشینتان را خیلی دورتر پارک می‌کردید و با این تراکتورها به محل جشنواره می‌رفتید. تجربه جالبی بود

اینجا می‌توانستید یک برش چوب برای خودتان ببرید


اینجا هم به دلخواه خودتان علامت جشنواره را رویش برایتان داغ می‌زدند که یادگاری با خودتان ببرید