Friday, May 25, 2007

نمردیم و دهات ما هم شد هوشمندترین شهر جهان در استفاده و گسترش فناوری اطلاعات! این موفقیت بزرگ را به همه اهالی آب آباد علیا و سفلا تبریک عرض نموده و امید داریم که مشت محکمی بوده باشد بر دهان امپریالیسم جهان خوار پدر سوخته! طلبگان محترم دانشگاه واترلو، این شعار را روزی سه بار سر صف تکرار کنید تا مبادا از چنگمان درش بیاورند: فناوری اطلاعات حق مسلم ماست
ممنون از لیلا که خبرش را فرستاد