Saturday, July 14, 2007


فکر کنم انقدر همه سرشان به اخبار ناخوشایند گرم است که کسی این یکی را ندیده است. خوب من یادآوری می‌کنم: سی هشتمین المپیاد جهانی فیزیک امسال در ایران در شهر اصفهان برگزار می‌شود. برای اینکه ایران بتواند میزبانی این رقابتها را بگیرد کلی چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین وارد شده است و چهار سال است که دوستان درگیر در حال برنامه‌ریزی هستند تا این المپیاد به بهترین شکل ممکن برگزار شود. خبرنگار اختصاصی سربه هوا هم در این رویداد علمی حضور مستقیم دارد و متعاقبا، گزارشها را ارسال خواهد کرد. عجالتاً اینها را داشته باشید. بچه‌ها خسته نباشید

سایت رسمی المپیاد
گفتگو با دکتر شیرزاد