Thursday, July 26, 2007

یکی از دوستان لطف کردند و نوزده قسمت سریال زیر تیغ را دانلود کرده‌اند و روی سی‌دی به من دادند. خیلی تعریفش را شنیده بودم و دلم می‌خواست که ببینمش. برنامه از روی تلویزیون ضبط شده بود. دیشب از ساعت دو تا سه قسمت اولش را دیدم. می دانید نوستالژیک‌ترین قسمتش کجا بود؟ تبلیغات تلویزیونی وسطش