Saturday, August 18, 2007

بعد از دیدن این ویدیو و این یکی و خواندن این خبر آن هم پشت سر هم و به فاصله کمتر از پنج دقیقه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من دارم بالا می‌ارم

عواقب کلیک کردن روی هر کدام از این لینکها به عهده خودتان است

ویدیوی دوم از جایی که بوده برداشته شده است، اما مربوط بود به مهرورزی ظاهراً یکی از برادران حزب‌الله (تیتر ویدیو چنین بود) با خانم نسبتاُ جا افتاده‌ای که خودی هم بوده است (خانم اسم فرد را بارها تکرار می کند و التماس می‌کند که رهایش کنند اما اثری ندارد). مرا به یاد صحنه‌های بازجویی همسر سعید امامی انداخت، این یکی حتی وحشیانه‌تر بود