Tuesday, August 21, 2007

شباهتهای احمدی‌نژاد و شاه لیونیداس فیلم سیصد

خیلی خوب، قبول! می‌دانم که از مد افتاده است و من از قافله عقب هستم، اما خوب من دیشب تازه فیلم سیصد را دیدم. راستش به نظر من انقدر تخیلی و فانتزی بود که انگار داری کارتون نگاه می‌کنی به جای فیلم. از همان گرگ کارتونی اول فیلم تا غول و دایناسور توی سپاه خشایارشا. بابا طرف می‌خواسته یک فیلم سرگرم کننده فانتزی تخیلی بسازه، حالا به جای دی جی‌مون اسمش را گذاشته لیونیداس. من که از اول تا آخرش فکر می‌کردم دارم یک بازی کامپیوتری می‌بینم. این همه هم هیاهو و سر و صدا لازم نداشت. اما قرض از این نوشته حرف دیگه‌ا‌ی بود:بابا این شاه لیونیداس که شبیه همان احمدی نژاد خودمان بود! هرچقدر خشایارشا به همان قیافه نامعقول و کلی حلقه احمقانه که به سر و صورتش آویزون است حرفهای عاقلانه می‌زند و پیشنهادهای منطقی به لیونیداس می‌دهد که بابا جان، خودت و مردمت و زن و بچه‌های بیگناه را به کشتن نده، ما هم احترام شما را نگه می داریم و حق پادشاهی شما را هم به رسمیت می‌شناسیم و تازه به عنوان قهرمان هم معرفیت می‌کنیم و خون هم از دماغ کسی نمی‌ریزه این لیونیداس احمق قبول نمی کنه و می گه الا و بلا ما باید بجنگیم و کشته بشیم و مردممان هم بدبخت بشوند! باز لیونیداس می‌گه پسر خوب از خر شیطان بیا پایین، یونانیها به عقل و منطق شهره هستند، ابرویشان را نبر و یک کم منطقی باش باز هم تو ی گوش لیونیداس نمی‌ره و می گه جنگ و کشته شدن حق مسلم ما و مردم ماست! به نظر من که کشته شدنشان هم احمقانه بود تا قهرمانانه (منظورم توی این فیلم است، نه واقعیت تاریخی) من را که یاد احمدی‌نژاد خودمان انداخت و انرژی هسته‌ایش