Sunday, September 23, 2007

گزارش تصویری از هایدلبرگ آلمان

نبودیم، رفته بودیم سفر. یک شهر قشنگ در آلمان به اسم هایدلبرگ. شهری که وقتی توی کوچه‌هایش قدم می‌زدی یاد افسانه‌های کودکی می‌افتادی و قصه هانی کوتوله و آقا غوله. تازه الان فهمیدم که آن همه نقاشیهای قشنگ توی کتابها از کجا می‌امد