Monday, November 10, 2008

آموووو دانشگاه واترلو را با کابینه و مجلس ایران عوضی گرفتی!


جدای از نامه‌های مربوط به مرد علمی سال و دانشمند برگزیده و ... که هر از چند گاهی برای من می‌اید که فلان قدر بده تا ما یک تکه کاغذ بدهیم دستت که جنابعالی فلان عنوان را دارید، این یکی که امروز روی ای-میل دانشگاه و برای تعداد زیادی از استادها و دانشجوها فرستاده شده بود جالب بود برام! خوب آدمهای اینجا که یا یک دکتری درست و حسابی دارند یا در حال گرفتنش هستند... دیگه چه کاریه که بخوان پول بدن و تقلبیش را بخرند؟ آموووو دانشگاه واترلو را با کابینه و مجلس ایران عوضی گرفتی! بگذریم که دیکته طرف هم مثل خودمان گل باقالی است